A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Przetargi aktualne


PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 19.02.2019
1/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część I.


Informacje do pobrania - zapraszamy na stronę  https://platformazakupowa.pl/pn/olk_wroclaw

Informacja z Otwarcja Ofert Dnia 25-03-2019PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 25.02.2019
2/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część II.


Informacje do pobrania - zapraszamy na stronę  https://platformazakupowa.pl/pn/olk_wroclaw


                                                      Informacja z Otwarcja Ofert Dnia 28-03-2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 18.04.2019
4/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część II.Informacje do pobrania - zapraszamy na stronę  https://platformazakupowa.pl/pn/olk_wroclaw

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


------------------------------------------------------------------------------------------------PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 15.03.2019

3/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę licencji RIS i infrastruktury technicznej w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część III.


Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na pytania 1
Informacja z Otwarcja Ofert Dnia 25-03-2019
                                                                Zawiadomienie o wyborze oferty.POSTĘPOWANIE PRZETARGOWEOgłoszenie nr 645329-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.


Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni Obwodu Lecznictwa kolejowego we Wrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. Joannitów 10/12 we Wrocławiu


-> OGŁOSZENIE

-> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ I

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II

-> ZAŁĄCZNIK 2 

> ZAŁĄCZNIK 3 

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8 

ZAŁĄCZNIK 9 

ZAŁĄCZNIK 10

ZAŁĄCZNIK 11

ZAŁĄCZNIK 12

> Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.11.2018

-> Zawiadomienie o wyborze oferty 1

-> Zawiadomienie o wyborze oferty 2