A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Przetargi aktualne


PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 19.02.2019
1/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część I.


Informacje do pobrania - zapraszamy na stronę  https://platformazakupowa.pl/pn/olk_wroclaw

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 25.02.2019
2/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część II.


Informacje do pobrania - zapraszamy na stronę  https://platformazakupowa.pl/pn/olk_wroclaw
PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 15.03.20193/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę licencji RIS i infrastruktury technicznej w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część III.

Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


------------------------------------------------------------------------------------------------


POSTĘPOWANIE PRZETARGOWEOgłoszenie nr 645329-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.


Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni Obwodu Lecznictwa kolejowego we Wrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. Joannitów 10/12 we Wrocławiu


-> OGŁOSZENIE

-> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ I

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II

-> ZAŁĄCZNIK 2 

> ZAŁĄCZNIK 3 

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8 

ZAŁĄCZNIK 9 

ZAŁĄCZNIK 10

ZAŁĄCZNIK 11

ZAŁĄCZNIK 12

> Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.11.2018

-> Zawiadomienie o wyborze oferty 1

-> Zawiadomienie o wyborze oferty 2