A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Odpowiedzi na zapytania ofertowe

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26 lutego 2016r na zadanie: ” Opracowanie studium wykonalności dla projektu: Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” informujemy, że wpłynęły  2  oferty .

Ze względu na znaczną rozbieżność cen oferowanych za wykonanie zadania postanowiono nie dokonać wyboru oferty oraz ponownie ogłosić zaproszenie do składania ofert po zakończeniu zadania „Audytu oświetleniowego” i „Aktualizacji audytu energetycznego”.W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26 lutego 2016r na zadanie: „Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla projektu: Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” informujemy, że wpłynęło 5 ofert.

Wybrano ofertę z najniższą ceną, tj. Pracownia Projektowa Katarzyna Skaza-Ozime

55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Modrzewiowa 13 .W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 26 lutego 2016r na zadanie: „Wykonanie audytu oświetleniowego dla projektu: Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” informujemy, że wpłynęło 5 ofert.

Wybrano ofertę z najniższą ceną, tj. Architekci światła Katarzyna Drozd, 74-101 Gryfino,

ul. Mickiewicza 30


 ODPOWIEDZI (do pobrania):

Odpowiedź na zapytania ofertowe z dnia 26.02.2016 Audyt Oświetleniowy

Odpowiedź na zapytania ofertowe z dnia 26.02.2016 Audyt Energetyczny

Odpowiedź na zapytania ofertowe z dnia 26.02.2016 Studium Wykonalności