A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Informacje dla Pacjenta

  • Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna we Wrocławiu, ul. Joannitów 10/12 udziela świadczeń zdrowotnych które obejmują swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest przewodnikiem pacjenta po systemie ochrony zdrowia.
  • Pacjent ma prawo swobodnego i samodzielnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Każdy pacjent, który chce korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej we Wrocławiu ul. Joannitów 10/12 powinien wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzić wypełnieniem i złożeniem deklaracji, która dostępna jest w rejestracji.
  • Udając się pierwszy raz do lekarza POZ należy wziąć ze sobą dowód osobisty oraz jeden z dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia ( aktualną książeczkę ubezpieczeniową, legitymację emeryta, rencisty, ksero ZUA i inne). Dodatkowo należy podać swój PESEL i NIP pracodawcy.
  • Do lekarza POZ można zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
  • Każdemu pacjentowi przysługuje wizyta domowa lekarza POZ.
  • Lekarz POZ w przypadku konieczności wykonania badań diagnostycznych i laboratoryjnych wystawi skierowanie i wskaże ubezpieczonemu gdzie będzie mógł je wykonać.
  • Jeżeli ubezpieczony będzie chciał wykonać badania w innym miejscu niż wskazanym przez lekarza POZ musi liczyć się z tym, że będzie sam za nie płacił.