A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Historia OLK


PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu z siedzibą główną we Wrocławiu przy ul. Joannitów 10/12, który stanowi teraz trzon obecnego Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej został utworzony  w 1975r z połączenia Okręgowej Przychodni Lekarskiej mieszczącej się w budynku dworca PKP Wrocław N/O , pl. Staszica 50 i nowo wybudowanej przychodni lekarskiej przy ul. Joannitów 10/12.


PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu był jednostką kolejowej służby zdrowia. Pacjentami byli pracownicy „Polskich Kolei Państwowych” oraz ich rodziny zamieszkali lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego oraz gminy Namysłów wchodzącej w skład województwa opolskiego..


PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu posiadał placówki terenowe:


► Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Brochowie


► Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Oleśnicy


► Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Wrocław N/O


► Rejonowo - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska we Wrocławiu


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Obornikach Śląskich


► Rejonowa Przychodnia Lekarska Wrocław – Leśnica


► Rejonowa Przychodnia Lekarska Wrocław - Gądów


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Strzelinie


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Żmigrodzie


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Miliczu


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Oławie


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Bierutowie


► Rejonowa Przychodnia Lekarska w Laskowicach – Jelczu


Ponadto zabezpieczał świadczenia zdrowotne pracowników zatrudnionych w zakładach:


► ZNTK Wrocław


► ZNTK Oława


► ZNTK Oleśnica


► MD Wrocław Główny


► Dyrekcja DDOKP


► Technikum Kolejowe ( pracownicy i uczniowie)


Ponadto w strukturach PKP Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu widniały dwie apteki usytuowane we Wrocławiu:


- ul. Dworcowa


- ul . Łokietka


i punkty apteczne przy:


► Rejonowo – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Brochowie


►Rejonowo – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Oleśnicy


► Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Obornikach Śląskich


►Rejonowej Przychodni Lekarskiej Wrocław – Leśnica


► Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Żmigrodzie


► Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Namysłowie


► Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Oławie


Oraz żłobki:


Wrocław, ul. Dyrekcyjna


Wrocław – Brochów


W dniu 30 listopada 1998r Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniem 01 listopada 1998 PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego” został wydzielony z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe i przekształcony w „Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej”


 


Z dniem 30 listopada 1998r. na mocy ustawy kompetencyjnej organem założycielskim dla zakładu stał się Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który obecnie sprawuje nad nim nadzór. Placówki terenowe byłego PKP Obwodu Lecznictwa Kolejowego zostały zlikwidowane, część przekształciła się w niepubliczne zakład opieki zdrowotnej.


Obecnie OLK we Wrocławiu – s.p.z.o.z. stał się placówką ogólnodostępna dla ubezpieczonych.


Powstały „Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej” kultywuje tradycje byłego Obwodu świadcząc szeroki zakres usług z zakresu:


1) chorób wewnętrznych,


2) diabetologii,


3) kardiologii,


4) reumatologii,


5) alergologii,


6) alergologii dziecięcej,


7) chorób zawodowych,


8) neurologii,


9) dermatologii ,


10) pediatrii


11) ginekologii i położnictwa,


12) profilaktyki chorób piersi,


13) chirurgii urazowo – ortopedycznej,


14) laryngologii,


15) okulistyki,


16) zdrowia psychicznego,


17) psychologii,


OLK we Wrocławiu – s.p.z.o.z specjalizuje się również w przeprowadzaniu badań profilaktycznych dla pracowników i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów wyższych uczelni.


„Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej” działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej a także statutu zakładu zatwierdzonego Uchwałą XVIII/316/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000r