A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Archiwum przetargów

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

Ogłoszenie nr 638039-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.


Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni Obwodu Lecznictwa kolejowego we Wrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. Joannitów 10/12 we Wrocławiu


-> OGŁOSZENIE

-> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ I

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II

-> ZAŁĄCZNIK 2 

> ZAŁĄCZNIK 3 

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8 

ZAŁĄCZNIK 9 

ZAŁĄCZNIK 10

ZAŁĄCZNIK 11

ZAŁĄCZNIK 12

> DOKUMENTY EDYTOWALNE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 29.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

> INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Z DNIA 06.11.2018


Ogłoszenie nr 603637-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.


Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni Obwodu Lecznictwa kolejowego we Wrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. Joannitów 10/12 we Wrocławiu


-> OGŁOSZENIE
-> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
-> ZAŁĄCZNIKI
-> INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
-> INFORMACJA O OFERTACH Z DNIA 10.09.2018
-> ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
-> INFORMACJA ZAWIADOMIENIE Z DNIA 03.10.2018
-> INFORMACJA ZAWIADOMIENIE Z DNIA 16.10.2018


Ogłoszenie nr 591798-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni Obwodu Lecznictwa kolejowego we Wrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przy ul. Joannitów 10/12 we Wrocławiu


-> OGŁOSZENIE

-> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

-> PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

-> ZAŁĄCZNIKI

-> UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA