DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK  MEDYCYNY  PRACY

50-123 Wrocław, ul. Oławska 14

 

Sekretariat: 71 3449302, Fax 71 3449329 | Rejestracja: 71 3449300, 71 3449353

www.dwomp.pl | dwomp@dwomp.pl

 

UWAGA!!!  ZMIANA DANYCH TELEADRESOWYCH PRZYCHODNI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na mocy Uchwały nr XVII/417/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. Województwo Dolnośląskie, pełniące funkcję podmiotu tworzącego dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, połączyło Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. W myśl uchwały Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielny Publiczny Zakład                   Opieki Zdrowotnej stał się podmiotem Przejmowanym przez Przejmującego - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Kontakt do siedziby głównej:

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

50-123 Wrocław, ul. Oławska 14
Tel. Sekretariat: 71 3449302, Fax 71 3449329
Rejestracja: 71 3449300, 71 3449353
E – mail : dwomp@dwomp.pl

Kontakt i rejestracja do Oddziału

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział -  Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu

50-525 Wrocław, ul. Joannitów 10-12
Sekretariat : tel. fax/ mail -
71 795 70 27, Fax 71 795 70 25,
E-mail: sekretariat.olk@dwomp.pl

Rejestracja Ogólna  - rejestracja codziennie w godzinach 7.30 – 18.00 -  tel. 71/ 795 70 33, 71/795 70 14

Rejestracja POZ Dzieci Chore – rejestracja codziennie od 8.00 - 17.30  tel. 71-795-70-21

Rejestracja POZ Dzieci Zdrowe – rejestracja codziennie 8.00-17.30  tel. 71/ 795 70 29

Rejestracja Poradnie specjalistyczne – rejestracja codziennie w godzinach 7.30-18.00. -  tel. 71/ 795 70 33, 71/795 70 14